KURULUŞ

Firmamızın kurucusu A.Refik Baştoklu baba mesleği olan taş oymacılığı ve işletmeciliği ile hayatını sürdürmekteydi. İşinin gereği olarak kayaçlaran olan ilgisinden dolayı madenciliğe, 1970 li yıllarda aldığı BARİT Ruhsatı ile fiilen başlıyordu.

O gün atılan adım 1980 li yılların ortalarına kadar sürdü. 1986 yılına gelindiğinde aldığımız Kil İşletme Ruhsatı ile seramik sanayinin ihtiyacı olan kil üretimine başlanıyordu. Matel'in Manisa fabrikasına döküm kili, daha sonraki yıllarda ise Toprak Madencilik, Kale Maden ve Eczacıbaşı Grubunun Eks-Vitra gibi ülkenin önde fabrikaların kil ihtiyacı karşılanıyordu.

Günümüzde Ahmet Refik'in büyük oğlu Rahmi Baştoklu tarafından idare edilen firmamız geçmişten aldığı güvenle geleceğe umutla bakmaktadır.

Ahmet Refik'in soyadının Baştoklu olmasına rağmen firma adının Tokluoğlu olmasının sebebi bizim için çok manidardır. Zira halk, Refik Bey'i Tokluoğlu diye anardı. Halkımızın koyduğu ismimizle gurur duyuyoruz, duyacağız.