İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları çerçevesinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için uğraş veriyoruz.

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risk analizlerinin yapılarak gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesin sağlıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenliyoruz.

İş kazasının yaşanmadığı ve meslek hastalıklarının görülmediği bir işletme için gerekli olabilecek bütün tedbirlerimizi aldık.

Her konuda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği
konusunda da örnek bir kuruluş olmak için çalışmayı sürdürüyoruz.